Aanbod

 

 

De leerlingen die De Kolibrie bezoeken verblijven er ongeveer 24 maanden. Voor enkelen kan dit nog een verlenging van een extra 6 maanden omvatten, om de kans te vergroten dat een goede aansluiting op een vervolgstap zal slagen. Vroegtijdig wordt dit getoetst middels de HGW besprekingen, CVB bijeenkomsten en schoolanalyse. Afwijkingen kunnen voortkomen uit de prognoses die afwijken van de realiteit. Concreet betekent dit dat het traject danwel verkort als verlengd kan worden.
Vaststaand feit is dat een deel van onze leerlingen zich niet volgens vaste lijnen ontwikkelt en dat de sociale context niet voor ieder kind een keurig gekaderd plaatje is. Deze leerlingen komen in de knel en vervallen in probleemgedrag (Van der Ploeg, 2007). Dit probleemgedrag en de Licht verstandelijk beperkt (LVB)-diagnose van de leerlingen, zijn beide van invloed geweest op hun didactische ontwikkeling. De leerlingen zijn hierdoor gestagneerd in hun didactische ontwikkeling. De zelfregulatie is verstoord en leidt tot problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling en het leren leren. Daarom is gekozen om in de eerste 6 tot 12 maanden dat een leerling De Kolibrie bezoekt meer de nadruk te leggen op ontwikkeling van de zelfregulatie en het leren leren. Nadat de basisvoorwaarden voor gedrag zijn ontwikkeld, komt de nadruk meer op de didactische ontwikkeling te liggen.

De inzet is dat de leerlingen zowel op sociaal-emotioneel gebied als op didactisch gebied een groei van 100% laten zien na een 24 maanden aanbod op De Kolibrie. In de eerste 6 maanden zal de nadruk meer liggen op sociaal-emotioneel gebied. Bij een aanbod van 100% per periode van aanbod (6 maanden) wordt er een groei van 20% vanuit de didactiek gevraagd en 80% op sociaal emotioneel gebied. De leerling groeit in gedrag dus anderhalf keer sneller in het eerste jaar op De Kolibrie dan in het tweede jaar van zijn plaatsing. Het accent op de didactische ontwikkeling ligt meer in het tweede dan in het eerste jaar. De leerkrachten houden daar met het verdelen van de leerinhouden, rekening mee.

Om de vorderingen van de leerlingen te meten worden tweemaal per jaar CITO toetsen afgenomen.
  Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin de doelen en resultaten genoteerd worden. Regelmatig zijn er evaluatiemomenten waarbij door de leerkracht, orthopedagoog en intern begeleider/logopedist besproken wordt of de leerling vooruitgang boekt én of er extra hulp(middelen) nodig is(zijn).

 

De theoretische vakken worden afgewisseld met het praktijkvak  techniek, waarin leerlingen kennis maken met materialen als hout en textiel. Daarnaast wordt er intensief aandacht besteed aan de sociaal – emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Denk aan leren samenwerken, omgaan met regels en afspraken.

Contact

De Kolibrie
Hellingweg 1
3762CP Soest

Telefoon: 035-2002303
E-mail: info.kolibrie@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.


Stichting

De Kolibrie is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder