Aanbod

In De Kolibrie is het lesaanbod vooral gericht op het aanleren van basisvaardigheden als technisch- en begrijpend lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast is er aandacht voor wereldverkenning (“oriëntatie op jezelf en de wereld”). Het leeraanbod is vastgelegd in arrangementen waarbinnen de  leerlingen  kunnen werken op individueel niveau. Er is veel aandacht voor “leren leren” en er wordt altijd gekeken naar wat een kind kan. Door het ervaren van succes krijgen leerlingen zelfvertrouwen en kunnen zij proberen om moeilijkere opdrachten te doen.

 

Om de vorderingen van de leerlingen te meten worden tweemaal per jaar CITO toetsen afgenomen.  Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin de doelen en resultaten genoteerd worden. Regelmatig zijn er evaluatiemomenten waarbij door de leerkracht, orthopedagoog en intern begeleider/logopedist besproken wordt of de leerling vooruitgang boekt én of er extra hulp(middelen) nodig is(zijn).

 

De theoretische vakken worden afgewisseld met het praktijkvak  techniek, waarin leerlingen kennis maken met materialen als hout en textiel. Daarnaast wordt er intensief aandacht besteed aan de sociaal – emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Denk aan leren samenwerken, omgaan met regels en afspraken.

Contact

De Kolibrie
Schrikslaan 20
3762TC Soest

Telefoon: 088 0407200
E-mail: info.kolibrie@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.


Stichting

De Kolibrie is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar primair onderwijs Amersfoort.

Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk op www.meerkring.nl

Lees verder