Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden. 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.

Onderwijsinspectie

In maart 2019 heeft de onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd op onze school. Uit dit onderzoek bleek dat de kwaliteitszorg onvoldoende werd geborgd. Dit met als resultaat dat de school een onvoldoende beoordeling heeft gekregen. Gelukkig heeft de onderwijsinspectie ook waargenomen dat er ook heel veel goed is. Om de kwaliteitszorg goed te krijgen heeft de school een verbeterplan opgesteld wat mogelijk gaat leiden tot een voldoende bij het volgende bezoek van de onderwijsinspectie. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u altijd contact opnemen met de school. Dhr. de Groot (locatiedirecteur) zal u met alle plezier te woord staan en u inlichten over dit verbeterplan. Wilt u het rapport van de onderwijsinspectie inzien verwijs ik u naar hun website: https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen

Folder

Voor meer informatie over de Kolibrie verwijzen we naar onze schoolfolder. Klik hier voor onze folder

Schoolplan/jaarplan 

Het schoolplan geeft inzage in onze ambities voor komende jaren. Klik hier voor meer informatie. Wilt u inzage in onze uitgebreide schoolplan, kunt u deze opvragen bij de directie van de school.


Contact

De Kolibrie
Hellingweg 1
3762CP Soest

Telefoon: 035-2002303
E-mail: info.kolibrie@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.


Stichting

De Kolibrie is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder