Gedragsbegeleiding

De kolibrie is een onderwijs-zorgarrangement , hetgeen betekent dat er zowel onderwijs als zorg wordt geboden. Deze zorg/behandeling wordt uitgevoerd door pedagogisch (minimaal spw4) geschoolde medewerkers. De gedragsbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het zorg/behandelaspect van de kolibrie. Aan iedere klas van 6 leerlingen is een gedragsbegeleider voor 1fte verbonden. De gedragsbegeleiders zijn in dienst van zorginstelling ’s Heeren Loo.

De gedragsbegeleiding maakt onderdeel uit van het lesrooster van een leerling. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een goede afstemming is tussen leerkracht en gedragsbegeleider. Alle leerlingen zitten in een bepaalde periode (ABCD, bij verlenging EF). Wanneer een leerling binnen komt op De Kolibrie zal de gedragsbegeleiding intensiever zijn dan aan het einde van de Kolibrie. Dit heeft te maken met onze schoolstandaard waarin we onderbouwen dat de nadruk met name in het begin van De Kolibrie zal liggen op sociaal-emotioneel gebied. Het creëren van voorwaarden om een leerling didactisch te laten groeien staat dan centraal. In een later stadium van de Kolibrie zal de gedragsbegeleiding zich meer verplaatsen naar de klas en zal de leerling het geleerde in praktijk brengen. Een leerling is hierdoor beter in staat om een grote didactische groei te laten zien.

De gedragsbegeleiders werken met de methode ZO! Dit staat voor Zelfregulatie in het Onderwijs.


Contact

De Kolibrie
Hellingweg 1
3762CP Soest

Telefoon:
035-2002303
E-mail:
info.kolibrie@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.


Stichting

De Kolibrie is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder